Uppskattad förskola i byn Tanque, i nordöstra Brasilien

49150 Tanque Pindai

Projektet Filadelfia ligger i byn Tanque, i närheten av Pindai, i delstaten Bahia. Det grundades 2000 av en lokal församling som uppmärksammade de sociala behoven i byn. Projektet började sin verksamhet som daghem och blev snabbt omtyckt. Nu erbjuder projektet daghem, grundskola och extrakurser i bland annat datorkunskap och hantverk.

Genom projektet får 50 barn upp till 5 år möjlighet till förskola. Projektet erbjuder även skolstöd till barn mellan 7 och 12 år. Förutom de pedagogiska aktiviteterna har vi också workshops med teman som hemmet, människokroppen och hygien. Barnens utveckling får positiv effekt på hela familjen!

Under året som gått ville vi återknyta kontakten med tidigare elever. Vi erbjöd dem att komma och ta del av workshops med teman som miljö, känslor, ”gula maj” (för att bekämpa utnyttjande av barn), och hur man bättre kan ta hand om sig och andra. Barnen fick lära sig om de äldres situation och hur viktigt det är att ta hand om dem. Workshopen avslutades med en härlig kopp te med barnen och deras mor- och farföräldrar.

Vår dröm är att kunna utveckla projekt med inkomstgenererande aktiviteter i fokus och att nå de unga i samhället som lever utan arbetsutsikter. Målet är att hjälpa dem övervinna svårigheterna och bristen på resurser och på så vis ge dem hopp för framtiden.

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andréa Holmgren
Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.