Meningsfulla fritidsaktiviteter för barn i Macapá

I staden Macapá i norra Brasilien, precis där Amazonfloden har sin mynning, finns en stadsdel som heter Cidade Nova.

I detta område är barn och ungdomar extra utsatta för övergrepp, drogmissbruk och droghandel. Området är präglat av tidiga graviditeter, höga födelsetal (de flesta familjer har mer än fyra barn), och många av mödrarna är ensamstående mödrar. Föräldrarna prioriterar inte utbildning för sina barn och är ofta frånvarande från hemmet på grund av jobb, vilket gör att barnen som växer upp här är oerhört sårbara. Det resulterar även i att många barn och ungdomar saknar utbildning. Många hoppar av skolan för att tjäna egna pengar vilket ofta resulterar i låg självkänsla, eftersom de saknar utbildning. Tillgången till skola och sjukvård är liten. Här bor många i trähus som saknar kranvatten och avlopp. Husen som är byggda på pålar i vattnet, och de som bor i dem, drabbas hårt vid de vanligt förekommande översvämningarna.

Förändrar barns liv

Utan detta projekt skulle barnen och ungdomarna fortsätta att lida av avhopp från skolan, sexuellt utnyttjande, barnarbete och många andra saker som inte bara påverkar barnen utan hela deras familjer. Här erbjuds meningsfulla fritidsaktiviteter och hjälp med skolarbetet. Barn och ungdomar får en frizon där de får möjlighet att lära sig, utvecklas, där deras självkänsla stärks och de får förutsättningar att bryta den negativa spiralen av fattigdom och sociala problem som de inte kan ta sig ur på egen hand. Projektet når inte bara de 90 elever som deltar, det är en kontaktyta för ytterligare 300 barn som välkomnas till de olika aktiviteterna som erbjuds. Varje vecka har vi sportaktiviteter, miljöundervisning, läs- och skrivundervisning, balett, teckenspråk och pyssel.

Under 2023 förlorade vi den plats vi använder för möten och aktiviteter. . Men genom Guds omsorg kunde vi med hjälp av våra partners köpa en ny plats där vi kan driva vår verksamhet. Vi började göra iordning för ny kafeteria, nya klassrum, kontor och en plan där vi kan har sportaktiviteter. När vi såg barnen ha sina sportaktiviteter på den nya planen fylldes våra hjärtan av glädje. Nu har vi en plats att vara och tjäna samhället som vi älskar!

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andréa Holmgren
Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.