Linda Thorén Zambia

Så hjälper vi

I en värld där krig, orättvisor och oroligheter ständigt pågår behöver någon stå på barnens sida. Det gör Barnhjälpen.

Många barnrättsorganisationer arbetar med individuella fadderbarn. Vi vet att det är ett lättare sätt att få givare. Men vi vill inte riskera att exploatera barn och deras livsberättelser. Eller att vissa barn ska få gåvor och besök från sina faddrar medan andra blir utan.

Därför har vi valt en annan väg. När du blir barnhjälpare är du med och stöttar en grupp av barn i ett specifikt projekt i världen. Vilket projekt väljer du själv. På så sätt skyddar du barnen samtidigt som du gör konkret skillnad för dem.

Ett barnvänligt sätt att ge, helt enkelt.

Vad får barnen?

Som barnhjälpare är du med och ger regelbundet för att barn i en annan del av världen ska få möjlighet till ett bättre liv. Det är barnen som är i fokus. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut i olika delar av världen eftersom behoven är olika.

Det kan handla om att barnen får sjukvård, näringsrik kost och rent vatten, möjlighet att gå i skola, förskola eller fritidshem. Att barn som bor på gatan eller är föräldralösa får ett hem. Eller att barn och ungdomar som riskerar att hamna i människohandel, eller redan råkat ut för det, får det stöd de behöver. Barnen som tar emot hjälpen är från spädbarnsålder och upp till 16 år och finns på 25 platser i 17 länder.

Vi gör alltid insatserna tillsammans med en lokal partner. På så sätt kan vi garantera att hjälpen kommer fram och är anpassad efter barnens behov.