Stöd till barn och familjer i Itaporanga, Brasilien

Staden Itaporanga ligger i nordöstra Brasilien, ett av landets fattigaste områden som är svårt drabbat av långa perioder av torka. Här lever nästan hälften av befolkningen i extrem fattigdom och många barn lider av undernäring. Arbetslösheten är hög, eftersom väldigt få har tillräcklig utbildning. Många barn växer upp i dysfunktionella familjer där våld och övergrepp är vanliga inslag i vardagen. Många har svårt att klara skolan, vilket gör chanserna till en trygg framtid mycket små.

Det här projektet arbetar tillsammans med den lokala kyrkan för att se en total förvandling för människorna och samhället. Projektet samarbetar med tandläkare, dietist, psykolog och pedagog för att tillgodose barnens och familjernas behov. Barnen får näringsrik mat och matpaket delas ut till familjer. För att väcka lusten att lära och på så sätt kunna få ett jobb i framtiden erbjuds stödundervisning för de barn som är i behov av det. Projektet har också öppnat en mottagning för barn med speciella behov där flera barn får stöd. En annan viktig del av arbetet är att förebygga våld och sexuella övergrepp tillsammans med barnens familjer.

Under första halvan av 2023 fick 718 barn stöd från projektet. Bland aktiviteterna fanns läs- och skrivundervisning, balett, fotboll, och dataworkshops. Vi besökte också några universitet så att barnen skulle lära känna och få upp intresset för den akademiska miljön. Årets tema var ”Du kan stoppa misshandel”, och vi pratade och informerade om hur man kan bekämpa barnmisshandel.

Började för 10 år sedan

Tio år har nu gått sedan projektet startades. Vi minns hur allt började – de första barnen, utmaningarna, bristen på erfarenhet, infrastrukturen, undernäring hos vissa barn, det stora behovet av kärlek och närhet hos i stort sett alla barnen… Snart började saker hända. Vi blev partner med bland annat EFK, och vi byggde partnerskap och relationer på både personlig och lokal nivå. Affärer i området skänkte pengar, och myndigheter erkände projektets nytta för samhället. Samhället respekterade vårt arbete och fler och fler volontärer både i och utanför kyrkan började engagera sig. Baptistkyrkan Sertaneja har nu en självklar plats och bidrar till samhället. De första barnen har nu vuxit upp, vissa är över 18 år och de flesta har börjat på högskolan eller arbetar i stan. Flera familjer influerades av sina barn som fått utbildning genom projektet och valde att tro på Jesus och få nytt liv.

Vår dröm är att fortsätta utöka arbetet och att nå fler barn och ungdomar så att de kan hjälpa sina familjer bli fria från misär, våld och droger. Vi behöver fler klassrum, större plats för fritidsaktiviteter, och fler som kan arbeta i våra klasser för barn med särskilda behov.

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andréa Holmgren
Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.