Gabrielly, Brasilien

Gabrielly är en tjej på 11 år som bor i Campinas, en storstad i staten São Paulo. Hon började i projektet i augusti 2021. Familjens situation var svår. Mamman tog därför kontakt med de ansvariga ledarna och undrade om hon kunde lämna två av barnen; Gabrielly och 9-åriga brodern Richard, så att de hade någonstans att äta frukost och lunch.

Gabrielly och Richard har fyra syskon. Två av dem bor med pappans familj och de två andra bor hemma. Med fyra barn var det svårt för mamman att jobba. Hon ville inte lämna barnen hemma ensamma, dels för att de är för små, dels på grund av att de kan hamna i fel sällskap på gatan.

Många gånger hade de inte mat för dagen. Nu när familjen är med i det sociala programmet ABESE, som ni barnhjälpare stödjer, får de matkassar och allt stöd de behöver för att kunna gå vidare. Barnen är ofta de första som kommer till projektet, ivriga att få äta frukost och vara med i de olika aktiviteterna.

Familjen har en helt annan situation nu. Det har ordnat sig för alla barnen, med fritidshem och skola. De är trygga och glada och deras mamma kan jobba och försörja familjen. Tack för att ni är med och ger barn som Gabrielly en ny chans i livet!

/Karin Ekström, medarbetare i Latinamerika