Färre flickor gifts bort – och fler börjar skolan!

Allt fler förstår barnäktenskapens skadliga effekter på barn.

De senaste åren har varit utmanande för en stor del av befolkningen i Indien. Höga smittotal i covid-19 och nedstängningar gjorde att många förlorade sina inkomster och led brist på både mat och hälsovård. Det här har fått många negativa följder, inte minst för barnen. Våld i hemmet, barnäktenskap och människohandel har blivit vanligare.

I distriktet Kolkata märkte vår partner ASSI att allt fler barn blev bortgifta av sina föräldrar. För att komma åt problemet anordnande de workshops. Syftet var att hjälpa framför allt kvinnor och flickor att förstå sina mänskliga rättigheter. Man vill också öka kunskapen om de hälsoproblem som kommer av att giftas bort tidigt. Det har verkligen gjort skillnad.

Tidigare ingicks 5 barnäktenskap per månad, men numera är det 2-3 per år. Det har också lett till att fler barn börjar skolan! Fler och fler flickor går idag vidare till högre utbildning eller annan yrkesutbildning, vilket gör att de kan bli självständiga och tjäna sitt uppehälle på egen hand.

Arbetet i det här distriktet har gjort att fler förstår barnäktenskapens skadliga effekter på barn och blivit tillräckligt rustade för att vidta nödvändiga åtgärder så att det inte ska kunna ske.

Tack för att du är med och gör det här möjligt!

/Terese, medarbetare i Asien