Skolstöd till flickor i Kairos slum, Egypten

I ett av Kairos fattigare områden har de flesta familjerna inte råd med skola för alla sina barn och ofta bortprioriteras döttrarnas utbildning. För att ge flickorna en chans att genomföra sina studier bedriver EFKs partner en skola där. Det är en kristen organisation som vill komma med ljus och hopp i ett utsatt område. Dit får flickorna komma för extralektioner och läxhjälp, något som krävs för att man ska kunna klara skolan. Där kan familjer även få stöd till skolavgift och material. Utan denna skola skulle flickorna varken kunna gå i skolan eller klara sina studier. Genom skolan vill man bryta en ond cirkel och ge flickorna möjlighet till en bättre framtid, samt lyfta dem så att de vet om att de är viktiga och förtjänar att behandlas med värdighet.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Varje år kommer ca 200 elever till skolan för extralektioner i olika ämnen. I skolans nätverk finns ytterligare 200 familjer som får stöd på olika sätt för att möjliggöra sina barns skolgång. Ett tiotal tjejer har gått vidare till universitetet och tagit examen. Vår partners skola är uppskattad och anses hålla bättre kvalitet än den statliga skolan. Man är mån om att möta sina elever med värdighet och respekt. På detta sätt lär man eleverna goda värderingar. Man arbetar mycket för att flickorna och deras mammor ska bli styrkta i sin självbild och på så sätt minska risken för att de ska utnyttjas.  

Vad vill vi göra mer?

Behoven är ändlösa och fler familjer behöver hjälp. Vår partner vill kunna ta emot fler elever. Därför vill de kunna anställa fler lärare och utöka antalet skolämnen, samt hyra en buss för att göra det möjligt för fler flickor att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. För andra året i rad arrangerades i somras en sommarskola med roliga aktiviteter och språklektioner i engelska och italienska. En nyhet var extralektioner för de barn som inte fick så bra betyg förra året. Dessa startades på lärarnas initiativ som erbjöd sig att hjälpa de som behövde. Lärarna tror verkligen på att deras arbete gör skillnad. Det gör vi med och vi vill i fortsättningen kunna vara med och stötta dem ekonomiskt.  

Nu har föräldrarna insett att det inte är bortkastat att låta döttrarna gå i skolan

Diana och Sara är 12 år och tvillingar. Deras pappa är sjuk, så mamman försörjer ensam familjen genom olika städjobb. I början tyckte pappan att det var bortkastade pengar att låta döttrarna gå i skolan, men han lät sig övertalas så att de i alla fall fick prova på. Sedan första klass har Diana och Sara fått hjälp med skolavgift samt extralektioner från EFKs partner. Deras pappa ser nu hur viktigt det är med utbildning, och har insett att hans döttrar är värdefulla. Diana och Sara vill läsa vidare på universitetet om några år. Då kan de få ett bra jobb och förbättra hela familjens situation.  

Projektet rekommenderas för en Ge för livet kampanj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet kan även stödjas via att vara fadder genom Barnhjälpen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43434 · Ge för livet 63434 · Barnhjälpen 53434

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen