Skolgång

Grundläggande utbildning

Över hela världen finns barn som inte får möjlighet till grundläggande utbildning, vilket kan ödelägga deras förutsättningar inför vuxenlivet. Med hjälp av utbildning och kunskap har de möjlighet att möta en ljusare framtid och ta sig ur fattigdom.

Här erbjuds barn och ungdomar skolgång och på vissa platser finns elevhem för de som har långt hem eller som inte har något hem.