Fritids- och läxhjälp

Utsatta barn behöver en trygg och säker plats att vara på

Många av de projekt som Barnhjälpen stödjer innefattar skolgång och fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

Skolgången är prioriterade insatser som barnet behöver för att kunna ta sig ur fattigdomens grepp. Många familjer har inte råd att förse barnet med skolgång, utan barnen får jobba istället då föräldrarna behöver deras hjälp för att kunna försörja familjen.
Barnhjälpens faddrar bidrar till att betala barnens skolavgifter, köpa skoluniform och material. I vissa fall får barnen även möjlighet att bo på skolhem då de är både föräldra- och hemlösa.

Men lika vikigt är det att barnen har en trygg och säker plats att vara på efter skolan, då föräldrarna är borta eller jobbar.
Barnhjälpen stödjer även på många platser fritidsverksamhet så att barnen ska ha någonstans att vara på deras fritid. Här får de mat, hjälp med läxläsning och tid för lek och sport. De får kärlek och omtanke och får möjlighet att vara just barn och ingenting annat.
Om denna möjlighet inte fanns så skulle de bli tvingade att leva efter gatans hårda verklihet - en verklighet som är hård och brutal.
Dessa fritidshem räddar liv!