Samhällsutveckling med barnen i centrum, Indien

Chehri är en by med ca 18 500 invånare som ligger i distriktet Uttar Pradesh i Indien. Här arbetar vi i EFK tillsammans med vår indiska partnerorganisation för att ge skolstöd till de barn som annars inte har möjlighet till utbildning. Här kämpar många familjer för sin försörjning, och barnarbete och barnäktenskap är utbrett. Målet med projektet är att ge trygg uppväxt för barnen och en
hållbar förändring för hela familjen. Genom att bland annat inkludera myndigheterna, ge föräldra- och yrkesträning och hälsovårdsupplysning har många fått det bättre. Utbildningsnivån har höjts och invånarna är själva med och skapar förändring i samhället. Under pandemin har familjerna fått extra stöd.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Covid-19 gjorde att 2021 var ett tufft år som påverkade hela Indien. Trots det har vår partnerorganisation fortsatt att arbeta för att ge barn en formell utbildning - barn som annars inte skulle ha den möjligheten. Målet har också varit att möjliggöra försörjning för hela familjen. Hälsa är en annan viktig del i arbetet. Vår partnerorganisation har samordnat rådgivningsmöten i hälsa, sanitet och förebyggande åtgärder mot covid-19. I dessa nådde man ut till 1355 barn, föräldrar och vårdnadshavare. Efter mötet, då föräldrarna, hade fått mer kunskap valde hundratals föräldrar att skicka sina barn till skolan. Dessutom har många familjer tagit sina barn till vårdcentralen för regelbunden vård och undersökningar.

Vad vill vi göra mer?

Tack vare långsiktigt arbete och goda relationer med lokala myndigheter och byinvånare öppnas möjligheter att bemöta de sociala normer som gäller i samhället. Under året har man lyckats hålla olika upplysningskampanjer kring hälsa och sanitet, vilket har ökat förståelsen av en god hälsa för alla barn. Vi vill fortsätta se fler familjer gå till vårdcentralen med sitt barn för att få rätt vård vid sjukdom och råd för god hälsa, vilket alla barn har rätt att få. Vi vill fortsätta arbetet för flickors rättigheter att utbilda sig och forma sin framtid. Vi vill också se fler exempel på flickor och pojkar som studerar vidare och där familjer fått bättre försörjningsmöjligheter och ett mer hållbart liv.

"Tack vare utbildningen kan jag nu stå på egna ben"

Kumari Sarita har två bröder och tre systrar. Hon kommer från en familj med mycket dålig ekonomi. Det gjorde att hon inte kunde delta i någon form av utbildning eftersom föräldrarna inte kunde betala skolavgifterna. Vår partnerorganisation har nu kunnat stödja Sarita så att hon kunnat delta i en sömnadsutbildning utan kostnad. Där har hon fått grundläggande färdigheter i sömnad. Sarita säger: ”Tack vare denna träning kan jag nu stå på egna ben”. Dessutom undervisar hon och uppmuntrar andra med sitt engagemang och hårda arbete.

Insamlingsnummer 47350 · Ge för livet 67350 · Barnhjälpen 57350

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen