Våra projekt

De projekt och insatser som våra barnhjälpare stödjer finns i fem regioner och 17 länder.