Luis fick hjälp - är lugnare idag

Luis Henrique är 10 år gammal och bor alldeles nära projektet. Det här är en stadsdel som är mycket präglad av utsatthet och våld. Luis Henrique bodde tidigare, tillsammans med sin mamma, hos morfar som var familjeförsörjare. När morfadern avled för en tid sedan blev det ekonomiskt svårare för dem.
Hans mamma behövde därför söka arbete. Hon var orolig för sin son som inte hade en trygg plats att vara på under dagarna. Därför frågade hon om han kunde börja på projektet i São Felix.

Luis Henrique uppvisade också en viss aggressivitet. Mamman kände sig orolig för honom, inte minst med tanke på hur stadsdelen där de bor är beskaffad. På projektet brukar man ha samtal i ring då man tar upp olika ämnen. En dag pratade man om aggressivitet och våld och hur man bäst hanterar det. Då fick Luis Henrique olika verktyg som hjälpte honom.

IDAG UPPLEVS HAN mycket lugnare och är inte lika utåtagerande jämfört med tidigare. Mamman känner sig mycket tryggare nu när hon ska sköta sitt arbete under dagarna. Hon vet att han finns på ett säkert ställe och inte ute på gatan.

/Anna-Maria Jonsson, Latinamerika