BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Bild på afrikansk flicka. Foto: Henrik Sturve

Foto: Henrik Sturve

Kyrkan får hjälp i kampen mot fattigdomen i Moçambique

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Arbetslösheten är hög. Mer än 70 procent av befolkningen lever på något slags mindre jordbruk. I de flesta fall saknas alternativa försörjningstillfällen. Detta gör att de flesta inte har tillgång till tillräcklig mat. Fattigdomen kan ofta också relateras till brist på utbildning. De som är mest utsatta är de som också är drabbade av hiv/aids. Målet med detta projekt är att kyrkans medlemmar ska bli medvetna om den potential som finns för att kunna själva ansvara för sin försörjning och kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Samarbetskyrkan IUBM ger bland annat träning i hushållskunskap och har etablerat två dagcentrum för förskoleverksamhet.

Stöd till familjen

Projektet innefattar stöd till mammor och barn, stöd till förskoleverksamhet och skolavgift till barn från fattiga familjer. Barnen får hjälp med födelsecertifikat, vilket är en förutsättning för till exempel skolgång. De får även skolavgiften och skolmaterialet betald. Barn i detta projekt kommer också att erbjudas förskoleplats. Man jobbar också med att ge ensamstående mammor stöd och hjälp och försöker se om det finns möjligheter att hjälpa dem att starta ett eget företag, något som skulle hjälpa dem ur den hopplösa situationen som de befinner sig i.

I projektet ingår även en nystartad förskola i Maputo. Förskolan ska fungera som föregångare för andra församlingar i landet som vill starta förskoleverksamhet. EFK stödjer projektet genom rådgivning och ekonomiskt stöd till samarbetspartnern Igreja Uniao Baptista Moçambique, IUBM.

Expempel på att det går att förändra

Berton är sex år, föräldralös och bor bakom flygplatsen i Vilankulo Mocambique. Pappan är död och mamman övergav honom och hans tre syskon när hon flyttade till Maputo som ligger 70 svenska mil bort. Berton bor nu hos en annan familj i området som tar hand om honom, men de är mycket fattiga och har inga förutsättningar att försörja honom.

För ett och ett halvt år sedan kom Berton till CICA, den förskola i området som Barnhjälpen stödjer. Berton var då mycket mager, undernärd och saknade helt möjlighet att betala skolavgifter, köpa uniform eller böcker. CICA gav då ett stipendium som täckte alla kostnader för undervisningen och ett mål med lagad mat om dagen.

Idag är Berton stark välnärd och har gått vidare till grundskolan där han fortfarande får stipendium av CICA.  Han fick under året på CICA möjlighet att återfå sin hälsa och en pedagogisk och mental träning som ger en bra grund för fortsatta studier.


Läs även en artikel om Isabel Matens som har fått hjälp genom projektet. länk till annan webbplats

Bli barnhjälpare!

Hjälp barn redan idag!
Bli barnhjälpare via:

Autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inbetalningskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela:
Facebook