BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Bild på afrikansk flicka. Foto: Henrik Sturve

Foto: Henrik Sturve

Utsatta barn får stöd till utbildning

I Moçambiques befolkning är 50 % av barnen under 14 år. Runt 2 miljoner barn är föräldralösa och det är mycket vanligt att mor- och farföräldrar tar hand om barnen eller att barn bor hos andra släktingar.

Cirka 22 000 barn bor i så kallade barnstyrda hem (child headed households). Barnen är ofta dåligt förberedda för att börja grundskolan. Undernäring och brist på kognitiv och social träning är ett hinder i utvecklingen. I Moçambique finns många lokala språk och många talar inte portugisiska i hemmet. Språket är en särskild utmaning då undervisningen i skolorna är på portugisiska. Resultatet är att många har svårt i skolan och hoppar av efter några år eftersom de inte får godkända betyg. De som klarar sig sämst är flickorna som är de mest utsatta. För varje högre årskurs slutar fler och fler flickor och löper risk att utsättas för stora svårigheter, bl.a. i samband med tidiga graviditeter. Många unga flickor gifter sig med äldre män för att trygga sin försörjning.

Förskolan i Vilankulo

På förskolan CICA i Vilankulo, Mocambique skapar man goda förutsättningar för barnen inför skolstarten, de flesta barnen kommer ifrån fattiga och svåra förhållanden. Målet är att förbereda barnen inför skolstarten och att stödja samhället genom att skapa en säker plats för utsatta barn. På förskolan får barnen bl.a. lära sig portugisiska, språket i grundskolan. Barnen lär sig även om sin hälsa och hygien, de lär sig borsta tänderna och tvätta sig. Många barn är undernärda och kommer från fattiga familjer, så förskolan serverar frukost, mellanmål och lunch varje dag. Förskolan ska även fungera som föregångare för andra organisationer och kyrkor i landet som vill starta förskoleverksamhet.

“Felizberto som är en pojke som är full av energi. Genom förskolan har han fått en bra grund och förberedelse inför skolan. Han har börjat lära sig läsa, räkna och tala portugisiska. Hans pappa är arbetslös och hans mamma är arbetar med jordbruk. De måltider som förskolan serverar är viktiga för honom för att han ska växa och utvecklas.” (Personal på förskolan)

AMQF, Associação Mãos Que Falam

AMQF, ”händer som talar” är en organisation i Maputo, Moçambique, som startades 1998. De arbetar för att de som är döva ska integreras få en plats i samhället genom utbildning och träning. De döva är en väldigt utsatt grupp och upplever ett stort utanförskap. AMQF har under våren 2019 startat upp en förskola där de välkomnar både döva och hörande barn. De har även sömnadskurser för unga döva kvinnor. Sakerna de syr säljs och blir till en inkomst.

Vill du vara med och hjälpa? Ditt stöd betyder mycket för deras framtid!

Facebook