BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Foto: EFKs arkiv

Foto: EFKs arkiv

Föräldralösa barn får gå i skola i Eswatini

Kungadömet Eswatini (fd. Swaziland) är ett litet land i Södra Afrika med endast 1,3 milj. invånare varav ungefär 120 000 är föräldralösa. Eswatini är hårt drabbat av HIV. I området där vår partner jobbar finns många föräldralösa barn vars föräldrar har dött i aids.

Projektet som Barnhjälpen stödjer har drivits sedan 2005 tillsammans med vår partnerkyrka Holiness Union Church (HUC). Föräldralösa barn får hjälp till skolgång genom att de får stöd till skolavgifter och skoluniformer. För att stärka utvecklingen till långsiktigt bättre levnadsförhållanden ges stöd till grönsaksodlingar, hönsuppfödning och att odla moringa. Detta kommer hela hushållet till del och blir ett sätt att livnära sig på. Just nu är drygt 70 barn och familjer hjälpta i detta projekt, men behoven är stora och det är många fler barn som skulle behöva hjälp.

Familjehushållen som får hjälp av programmet möter fattigdom och dess konsekvenser i vardagen. De flesta av dem har varken elektricitet, tillgång till rent vatten, avloppssystem och de har även brist på mat.
Vissa barn har trots tuff hemmiljö varit bland de bästa i sina klasser. När du är med och ger gör du skillnad i dessa barns liv, inte bara idag, utan också på lång sikt, då de ges möjlighet till utbildning och en trygg uppväxtmiljö.

Vi vill vara med och stödja och ge dessa barn en trygg framtid.
Vill du vara med och hjälpa oss?

I videon här nedan får du möte Mlamuli som fått hjälp via detta projekt.

Facebook