BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Grupp med pojkar. Foto:Amanda Pettersson

Foto:Amanda Petterson

Barn med funktionshinder får gå i skolan i Egypten

I Egypten finns minst tre miljoner funktionshindrade. 2005 startades specialskolan New Life School för funktionshindrade barn i Bayad söder om Kairo. EFK har gett stöd till skolan sedan starten.
Bayad är ett fattigt samhälle och likt många andra samhällen i Egypten finns många barn och vuxna med olika funktionshinder, men varken myndigheter eller andra organisationer har resurser att göra något för dem. Skolan startades i samarbete med den koptiska kyrkan och var en del av ett projekt finansierat av Sida. EFK har gett stöd till skolan sedan starten och står idag för 75 % av skolans kostnader. Skolan har vuxit mycket och har fått vara med om att inspirera arbetet för funktionshindrade barn i området. 30-40 personer mellan 4-40 år får på detta sätt hjälp genom Barnhjälpens faddrar och väntelistan till skolan växer. Fram tills nu har skolan haft sin verksamhet uppdelad i två olika lokaler, men bygger nytt för att rymmas i samma lokaler. Under revolutionen våren 2011 stannade byggnationen upp, men har nu återupptagits.

Man lägger stor vikt vid att träna även föräldrarna till  de funktionshindrade barnen så att de bättre kan hjälpa sina barn i hemmen. Förhoppningen är att skolan ska kunna fungera som ett resurscentrum till föräldrar och barn med behov i Bayad.

Facebook