BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Flickor som deltar i projektet.

Flickor i Kairos sopstad får gå i skola

I Kairos slumområden lever människor under mycket svåra förhållanden. Flickor är särskilt utsatta. Barnhjälpen stödjer ett projekt för att låta flickorna gå i skolan och på så sätt få en möjlighet till ett bättre liv.

Runt om i Kairo finns så kallade ”sopstäder”, slumområden där tusentals människor bor. Hit kommer sopor från olika delar av Kairo. Hela familjen får hjälpa till att samla in och sortera soporna, för att se vad som kan säljas, återvinnas och vad som går att äta. Det som blir kvar bränner man upp, vil­ket gör att hela området täcks av kraftig rök som är farlig för både människorna och miljön.

I en av sopstäderna stödjer Barnhjälpen ett projekt som möjliggör skolgång för flickor som annars inte skulle ha fått den chansen. Flickorna som får hjälp i projektet kommer från särskilt fattiga och svåra hemförhållan­den, och få har föräldrar som har råd att låta dem gå i skolan.

Även om utbildningen i Egypten egentligen är kostnadsfri, måste föräldrarna betala för bland annat skoluniformer och material. Skolsystemet är uppbyggt så att undervisningen på ordinarie skoltid inte är tillräcklig, utan föräldrarna behöver betala för extraundervisning för att barnen ska klara av skolan. Genom projektet får flickorna hjälp med skol­gång, skoluniformer och extraun­dervisning.

Facebook