BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Barn i klassrum. Foto: EFKs fotoarkiv

Foto: Ingvar Fredriksson

Insatser som ger stöd till familjerna och barn möjlighet till skolgång i Bangladesh

Genom samarbetspartnern FBC har Barnhjälpen möjlighet att ge stöd till barns skolgång. I sitt samhällsbaserade arbete stöttar man familjerna i byarna och låter barnen gå i lokala skolor. En ansvarig projektledare besöker skolorna tillsammans med personal från kontoret i Dhaka. De gör även hembesök och samtalar med föräldrarna. Många barn får på detta sätt en god grund för att fortsätta studier trots att de kommer från fattig bakgrund. Skolprojektet som FBC driver ger barnen möjlighet att studera men ger också stöd till föräldrarna att utveckla sin egen närmiljö. De flesta barnen klarar sig bra i skolan och det upplevs positivt och meningsfullt såväl för organisationen som för familjerna och samhället.

Facebook