BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Pojke som får hjälp med läxor vid familjeutbildning

Foto: Anneli Ossis

Romska barns insolering bryts genom skolgång.

Barnhjälpen stödjer organisationen Bread of Life som har ett projekt där romska barn får möjlighet att gå i skolan och får hjälp med läxläsning. Arbetet innefattar även andra insatser utifrån de behov som finns bland romer, t.ex. workshops där kvinnor får lära sig hantverk som sedan säljs och ger dem en inkomst.

Projektet har sedan starten 2005 nått stora framgångar. Tidigare så var det väldigt få av de romska barnen som ens gick i skolan, vilket gjorde utanförskapet än större. Men sedan projektet startade så är det många fler barn som faktiskt börjar skolan och det är färre av dem som hoppar av i förtid. Det är även färre barn behöver gå om ett år, fler klarar sig i högre klasser och barnen presterar bättre i alla åldrar.
Eftersom projektet pågått i ett antal år nu så börjar de äldsta barnen gymnasiet och strategin är att de som vuxna själva ska fungera som ledare.
Att hitta och träna romska ledare som brinner för utbildning och tar vid när projektet slutar är nu en av projektets viktigaste uppgifter, men en stor utmaning då de flesta romska ungdomar och vuxna inte kan läsa eller skriva.

Arbetet sker i nära samarbete med barnens föräldrar. Det har också lett till att de romerska barnen är mindre isolerade än förut och deltar i större utsträckning i aktiviteter som ordnas. De lokala myndigheterna har också börjat se behoven hos romerna vilket har lett till bättre samarbete dem.

Att dessa barn får möjlighet att gå i skola och även i de flesta fall klara av skolan ger dem ett hopp om en framtid och möjlighet att bryta misär och isolering.

Läxläsning

I stadsdelarna Surcin och Zemun drivs också ett ett läxläsningsprojekt som ska ska stötta barnen i skolarbetet. Att lyckas i skolan är förutsättning för att bygga upp ett fungerande liv som vuxen och de flesta barn får inte den uppmuntran de behöver hemifrån. De förskoleaktiviteter man tidigare drev har tagits över av den lokala skolan, vilket är en framgång.

Workshops för kvinnor

I projektet ingår också aktiviteter för ett tjugotal romska kvinnor i Zemun och Surcin där de får lära sig hantverk som sedan säljs. På så sätt får de en inkomst som gör att de kan försörja sin familj och sakta men säkert lyfta sig ur den svåra situation som de lever i.


Facebook