BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Barn som får hjälp genom projektet

Foto: Ingvar Fredriksson

Lyckade skolprojekt i slumområden i Dhaka

Trots att fattigdomen har minskat i Bangladesh måste nästan varannan bangladeshier klara sig på mindre än en dollar om dagen. Att betala för skolgång och materialkostnader för sina barn är därför en omöjlighet för många. Därför stödjer Barnhjälpen projekt som ger barn möjlighet att gå i skolan.

Vi samarbetar med World Concern Bangladesh som har ett stort
barn- och utbildningsprojekt med ett par egna skolor samt ger stöd till
ett flertal högstadieskolor i Dhaka med omnejd.
World Concerns skolor håller en hög standard, vilket visar sig i att 99 % av eleverna kan flytta med upp till högre klasser och enligt statistiken klarar mer än 90 % en slutexamen till högskola.

World Concerns verksamhet har positiv inverkan på samhället eftersom förhållandena i slummen förbättrats anmärkningsvärt och man har kunnat gå vidare till nya slumområden.

En viktig del i utvecklingen av projeket är att det traditionella stödet till enskilda barn via faddrar fasas ut. Istället ligger fokus på att genom olika åtgärder få barnen och hela deras familjer ut ur fattigdomen. Det gör man t ex genom att hjälpa barnens familjer att bli självförsörjande genom enkelt företagande via ett mikrokreditprojekt.
När dessa familjer sedan är självförsörjande så kan de finansiera sina andra barns skolgång. På så sätt kan ca 5000 barn få hjälp.

Facebook