BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Genom utbildning bryter man fattigdomen och ger barnen hopp om framtiden.

Många av de projekt som Barnhjälpen stödjer innefattar skolgång och fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

Skolgången är prioriterade insatser som barnet behöver för att kunna ta sig ur fattigdomens grepp. Många familjer har inte råd att förse barnet med skolgång, utan behöver deras hjälp för att kunna försörja familjen. Barnhjälpens faddrar möjliggör att bidra till att betala deras skolavgifter, köpa skoluniform och material. I vissa fall får de även möjlighet att bo på skolhem då barnen är föräldra- och hemlösa.

Barnhjälpen stödjer även fritidsverksamhet så att barnen ska ha någonstans att vara på deras fritid. På fritidshemmet får de hjälp med läxläsning och tid för lek och sport. Det är viktigt att barnen och ungdomarna har en trygg och säker plats att vara, för att undvika att de hamnar på gatan när föräldrarna arbetar. På gatan är verkligenheten hård och risken att utsättas för olika övergrepp är stor.

Facebook