BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Flicka i skola. Foto: Anna-Maria Jonsson

Foto: Anna-Maria Jonsson

Barn får hjälp när byar utvecklas i Paraguay

Paraguay är det andra fattigaste landet i Latinamerika, beläget mitt emellan Brasilien och Argentina. Landet har den yngsta befolkningen i hela regionen, med 75 % av invånarna under 40 år. .

Utbildningen i landet har stora brister och många barn lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna ordentligt. Eftersom skolan bara pågår på halvtid får barnen mycket läxor hem och om de inte får tillräckligt med stöd hemifrån har de svårt att klara skolan. Det är också vanligt att barnen kommer från familjer med stora barnkullar, där kampen för överlevnad är det centrala i vardagen. Många barn har därför ingen möjlighet för lek och fritid, utan får ta ett stort ansvar för hemmet och småsyskonen.

Barnhjälpen samarbetar med lokala församlingar i olika byar som erbjuder dessa barn läxhjälp och fritidsaktiviteter. På så sätt kan barnen få hjälp med att läsa läxor och utvecklas i skolan, och samtidigt få en möjlighet att leka och bara vara barn. Förutom läxläsning och fritidsaktiviteter får barnen ett mål mat, något som är livsviktigt för många av dem.
Projektet bedrivs på fem olika platser i landet där det finns aktiva lokala församlingar.

Vill du vara med och stötta dessa barn och ge dem hopp?

Facebook