BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Barn som får läxhjälp på fritids. Foto: Anna-Maria Jonsson

Foto: Anna-Maria Jonsson

"Eftis" ger utsatta barn en möjlighet till framtid

Peru är ett ungt land och skolan är mycket bristfällig. Många barn i hoppar av skolan eftersom kvaliteten på undervisningen är låg, för att man inte får stöd hemifrån eller för att klasserna är för stora.

För de barn som ändå försöker klara av skolan så blir livet tufft. Ofta måste föräldrarna jobba hårt för att få ihop pengar till familjens överlevnad och de har vare sig tid eller ork att hjälpa och stötta sina barn med det krävande skolarbetet. Barnen är också ensamma stora delar av dagen och då vill de hellre vara med sina kompisar, vilket innebär att de spenderar mycket tid "på gatan". Men gatans verklighet är hård och det är väldigt lätt att barnen fastnar i missbruk och blir utnyttjade på olika sätt.

I Arequipa så samarbetar Barnhjälpen med en lokal församling, som för ett antal år sedan såg att det fanns ett stort behovet av en så kallad "Eftis", det vill säga ett eftermiddagshem för barn som går i skolan.
"Eftis" delar lokaler med all övrig verksamhet som församlingen bedriver.
Barnen som kommer till "Eftis" bor i samma stadsdel, kommer ifrån socialt utsatta familjer och de flesta lever med bara en av sina föräldrar. De går i en statlig skola i årskurs 1 till och med 6.
Förutom att man vill erbjuda en trygg och säker plats för barnen att vara på så jobbar man mycket med att hjälpa dem skolarbetet. Det är inte lätt att komma från små enkla förhållanden, kanske från familjer där föräldrarna är analfabeter, och inse att man kanske inte hänger med i undervisningen. Vem skall man vända sig till för att få hjälp?
I de flesta latinamerikanska skolor är klasserna stora, 40-50 barn i en klass är vanligt. Är man "svag" i skolan, placeras man lätt längst bak i klassrummet och får försöka klara sig själv så gott det går. Tempot och kraven är håda i skolan och varje dag får man många läxor.
För de flesta av barnen är "Eftis" livsavgörande. För utan hjälp eller stöd så hoppar barnen av skolan i förtid och utan skola finns det väldigt små möjligheter till vare sig jobb eller framtid.

På "Eftis" I Arequipa finns det lärare som har ansvar för varsin grupp barn och man lägger ner mycket arbete på att hjälpa dem med läxor och övrigt skolarbete.
Men när de gjort läxorna och får tid över så finns det möjlighet till olika aktiviteter som att spela spel, läsa böcker, teckna, måla med mera. Dessutom så får alla barn ett mål mat på eftermiddagen, för flera av barnen det viktigaste målet på hela dagen.

"Eftis" ger dessa utsatta barn både en möjlighet till en ljusare framtid men också en trygg och säker plats där de får vara just barn.

Vill du också vara med och ge barn en möjlighet till en framtid?Facebook