BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Killar som spelar fotboll. Foto: Johanna Lundin

Foto: Johanna Lundin

Barn i utsatta situationer fångas upp i Patriarca

I Patriarca, en förstad till miljonstaden São Paulo, finns det massor av barn som inte har någonstans att ta vägen under dagtid. Detta p.g.a. av att barnen studerar endast halva dagarna och föräldrarna inte är hemma. Detta leder till att många gånger så hamnar barnen på gatan, där de många gånger blir utsatt för våld, sexövergrepp, droger med mera. I bästa fall får äldre syskon som många gånger inte är äldre än 7-8 år ha ansvar för sina småsyskon. ABENFI:s mål är att nå barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation och erbjuda olika möjligheter som gynnar deras utveckling i stort, genom samhällssociala och bildande aktiviteter.

I detta projekt räknar man med att så småningom nå 80 barn och ungdomar mellan 6 och 15 år. De har samtalsgrupper med barnen och även med deras föräldrar, om rättigheter och skyldigheter, motverkan mot våld och användandet av droger. De erbjuder vägledning inom olika områden samt mat och läkemedelsutdelning. De har även musikundervisning, sportarrangemang och konstundervisning.

Ett enkelt sätt att förändra liv
Bli fadder!
Dela:
Facebook