BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Ungdomarna får spela fotboll på gårdsplanen

165 barn och ungdomar aktiva i Social Centers verksamhet

I staden São Felix i nordöstra Brasilien bildade Första Baptistförsamlingen en välgörenhetsorganisation år 1990 som heter Social Center. Församlingen ville möta de behov som vissa stadsdelar var tydligt märkta av. Detta särskilt när det kom till de dåliga förhållandena gällande undervisning och den brist av kommunala resurser som fanns, i synnerhet gällande daghem. Ytterligare problem var användningen av droger och den lokala droghandeln samt det sexuella utnyttjandet av barn vilket hade ökat drastiskt på sistone.

Socialt Center har som vision att erbjuda kvalitativ utbildning, samt att dela med sig av evangeliet.Vid verksamhetens start höll man till i kyrkans egna lokaler där man erbjöd förskoleverksamhet för ungefär 50 barn. Idag har organisationen expanderat och numera bedriver Social Center sin verksamhet i lämpliga lokaler som de själva äger. Dessa lokaler består av fem klassrum, ett kontor för administration, en sporthall samt separata toaletter för flickor och pojkar. Genom IEB (Instituto Educacional Baptista som betyder det Baptistiska Institutet för Utbildning) erbjuder Social Center förskoleverksamhet som tidigare, men även förberedande kurser för grundskolestudier.

De har lagt upp verksamheten så att förskolan är öppen på förmiddagarna för barn mellan två och ett halvt till och med sex år. På eftermiddagarna deltar över 80 barn i grundläggande utbildning för de som är mellan sju och tio år. Det är sammanlagt 165 barn och ungdomar aktiva i Social Centers verksamhet.

Från och med augusti 2012 har Social Center som mål att kunna erbjuda kurser i social träning och även relationsstärkande aktiviteter för upp emot 120 barn och ungdomar inom åldrarna sex till och med 14 år. De ämnar börja med att erbjuda projekt som inomhusfotboll och musik för att så småningom kunna satsa på mer resurskrävande projekt inom teater och koreografi , konst och konsthantverk samt körsång för barn.

Facebook