BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Barn leker i gunga. Foto: Anna-Maria Jonsson

Foto: Anna-Maria Jonsson

Uppskattat förskola i Tanque

1986 började ett församlingsarbete i byn Tanque i närheten av Pindaí-Bahia i nordöstra Brasilien. Allteftersom man lärde känna den verklighet som folk levde i så föddes önskan att även kunna tillgodose sociala behov och på så sätt försöka ge dem ett bättre liv. I och med detta skapades en social organisation med avsikten att starta ett daghem i byn.

Under år 2000 genomfördes på prov ett miniprojekt och man märkte tydligt att daghemmet blev omtyckt av alla. Man tog då emot 25 barn i tre - sex års ålder. Under tre och ett halvt år bedrevs verksamheten i hyrda lokaler för 50-60 barn. Men allteftersom arbetet utvecklades, så insåg man att man behövde egna lokaler för att kunna ta emot flera elever. Det kändes viktigt att också kunna erbjuda barnen trygghet och bekvämlighet, en meningsfull fritid och undervisning om hygien. Med tanke på detta växte planerna på ett bygge fram allt tydligare. Man fick en tomt till skänks av kommunen och folket i byn hjälpte till med arbetet. Med allas hjälp kunde byggnaden invigas den 29 juni 2003. Den är på 290 kvadratmeter och har fyra rum, kök och matsal samt förråd för matvaror, ett kontor med egen toalett, två badrum som vardera inrymmer två mindre toaletter och en dusch.

För närvarande har daghemmet Filadelfia 45 barn mellan två och ett halvt och sex år. De barn som har svårt för att lära sig, får stödundervisning under ytterligare ett år. Man strävar efter att ha ett helhetsperspektiv på läsundervisning för att skapa möjlighet och vilja hos barnen att fortsätta att läsa.

Facebook