BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Glada barn i Macapá

Foto: EFK:s arkiv

Meningsfulla fritidsaktiviteter för barn i Macapá

I staden Macapá i norra Brasilien, precis där Amazonfloden har sin mynning, finns en stadsdel som heter Cidade Nova. Här bor många i trähus som saknar kranvatten och avlopp. Husen, som nästan är byggda på vattnet, och de som bor i dem, drabbas hårt vid de vanligt förekommande översvämningarna.

Tillgången till skola och sjukvård är avlägsen. Däremot är droghandel, sexuella övergrepp och andra former av utnyttjande av barn och unga dessvärre mycket vanligt. Lägg därtill att föräldrarna ofta är frånvarande pga av jobb, så ser du snabbt att barnen som växer upp här är ytterst sårbara och inte får en rimlig chans i livet. Det vill och kan vi göra något åt. Genom att i egna lokaler erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, hjälp med skolarbetet och andra grundläggande kunskaper kan vi ge dem en frizon där de får vara just barn, där deras självkänsla stärks och de får förutsättningar att bryta den negativa spiral av fattigdom och sociala problem som de inte kan ta sig ur på egen hand.

Facebook