BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Glädjen är stor hos barnen i Itaporanga.

Foto: EFK:s arkiv

Stöd till barn och familjer i Itaporanga

Staden Itaporanga ligger i nordöstra Brasilien, ett av landets fattigaste områden som är svårt drabbat av långa perioder av torka. Här lever nästan hälften av befolkningen i extrem fattigdom. Arbetslösheten är hög, eftersom väldigt få har tillräcklig utbildning.

Många barn växer upp i dysfunktionella familjesituationer och hälsoproblem som till exempel undernäring är utbredda. Många har svårt att klara skolan, vilket gör chanserna till en trygg framtid mycket små. För många barn är också våld och övergrepp vanliga inslag i vardagen. Här arbetar vi tillsammans med den lokala kyrkan för att se en total förvandling för människorna och samhället. Barnen får näringsrik mat och stödundervisning med workhops i lärande, för att väcka lusten att lära och på så sätt kunna få ett jobb i framtiden. Vi arbetar också tillsammans med barnens familjer för att förebygga våld och sexuella övergrepp.

Facebook