BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Pojke som får hjälp med läxor vid familjeutbildning

Foto: Anneli Ossis

Romers isolering bryts i mångsidigt projekt i Serbien

Barnhjälpen stödjer den serbiska organisationen Bread of Lifes projekt där romerska barn uppmuntras att gå i skolan och får hjälp att klara av studierna med hjälp av läxläsning. Arbetet innefattar även andra insatser utifrån de behov som finns bland romer, t.ex. workshops där kvinnor får lära sig hantverk som sedan säljs och ger dem en inkomst.

Projektet har sedan starten 2005 nått stora framgångar. Fler romska barn än tidigare börjar skolan överhuvudtaget. Färre romska barn slutar skolan, färre barn behöver gå om ett år, fler klarar sig i högre klasser och barnen presterar bättre i alla åldrar. Eftersom projektet pågått i så många år nu har de första barnen som man hjälpte gått ut gymnasiet och strategin är att de som vuxna själva ska fungera som ledare och förebilder. Att hitta och träna romska ledare som brinner för utbildning och tar vid när projektet slutar är nu en av projektets viktigaste uppgifter, men en stor utmaning då de flesta romska ungdomar och vuxna inte kan läsa eller skriva.

Arbetet sker i nära samarbete med föräldrarna så att de får sociala förutsättningar för att bryta utanförskapet. Utan mat är det svårt att lära sig något, utan kläder kan man inte gå i skola, utan ved blir det väldigt kallt.
Så ofta blir stödet väldigt praktiskt.
Dessa åtgärder har tillsammans lett till att de romerska barnen är mindre isolerade än förut och deltar i större utsträckning i aktiviteter som ordnas.
De lokala myndigheterna har också börjat se behoven hos romerna vilket har lett till en något bättre levnadsstandard.

Läxläsning

I två stadsdelar i Belgrad, Surcin och Zemun drivs ett läxläsningsprojekt som varit framgångsrikt. Att lyckas i skolan är förutsättning för bryta isolering och utanförskap och för att kunna bygga upp ett fungerande liv som vuxen. De flesta romska barnen får inte den uppmuntran de behöver hemifrån. De förskoleaktiviteter man tidigare drev har tagits över av den lokala skolan, vilket är en framgång. .

Workshops för kvinnor

I projektet ingår också aktiviteter för ett tjugotal romska kvinnor i Zemun och Surcin där de får lära sig hantverk som sedan säljs. På så sätt får de en inkomst och chans att förändra sin utsatta situation.

Vill du också vara med att hjälpa romska barn och ge dem verktyg för att våga tro på en framtid?
Genom att bli fadder så gör du skillnad!Bli barnhjälpare!

Hjälp barn redan idag!
Bli barnhjälpare via:

Autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inbetalningskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela:
Facebook