BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Trygga barn i dag ger stabila ledare i framtiden.

Foto: Anton Carlsson

 

Trygghet och rättigheter för barn i Afrika

Barn är värdefulla och skapade till Guds avbild. Barnhjälpen verkar för för att säkerställa att barns rättigheter efterföljs. En stor mängd barn lever i en otrygg miljö och riskerar bland annat att utnyttjas till arbete eller som barnsoldater och att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld. På initiativ av partnerkyrkorna, arbetar vi med det bibliska perspektivet på barnkonventionen och projektet vill ge kyrkorna redskap för att öka medvetenheten om barns rättigheter och hur de kan skydda barn närmiljön.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom workshops i samarbete med organisationen Give a Child a Family har styrelsemedlemmar, pastorer och representanter från församlingarna, så kallade facilitatorer, tränats i barns rättigheter och skydd av barn för att själva sedan kunna träna andra. Ett häfte har arbetats fram av deltagarna och används som hjälp under utbildningarna. Häftet innehållet bibelord, bibliska värderingar och kyrkans ansvar för varje artikel från barnkonventionen. Efter de workshops som genomförts finns många exempel på hur deltagarna har fått upp ögonen för vad arbete med barnens rättigheter innebär vilket leder till engagemang för möjligheten att påverka barnens situation.

Carminha från Mocambique är en av dem som deltagit i en workshop för styrelsemedlemmar. Hon berättar att workshopen gett henne riktlinjer för att bättre förstå vad man behöver arbeta med. Hon säger att nu är det viktiga att presentera och sprida budskapet vidare och pekar på vikten av att hjälpa människor att förstå att det finns lagar i landet utifrån barns rättigheter för människor att rätta sig efter. Carminha avslutar med att säga att de måste påbörja arbete med detta i kyrkan och med föräldrar som de möter.

Bli barnhjälpare!

Hjälp barn redan idag!
Bli barnhjälpare via:

Autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inbetalningskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela:
Facebook