BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Bild på afrikansk flicka. Foto: Henrik Sturve

Foto: Henrik Sturve

Familjen får hjälp i kampen mot fattigdomen i Moçambique

Moçambique är ett av världens fattigaste länder och arbetslösheten är hög. Fattigdomen kan ofta också relateras till brist på utbildning och i Moçambique är 44 % barn under 14 år.

Barnen är ofta dåligt förberedda för att börja grundskolan. Undernäring och brist på kognitiv och social träning är ett hinder i utvecklingen. Språket är en särskild utmaning då undervisningen i skolorna är på portugisiska, men i Moçambique finns många lokala språk och bara 8,8 % av befolkningen talar portugisiska i hemmet. Resultatet är att många har svårt i skolan och hoppar av efter några år eftersom de inte får godkända betyg. De som klarar sig sämst är flickorna som är de mest utsatta. För varje högre årsklass slutar fler och fler flickor och löper risk att utsättas för stora svårigheter, bl.a. i samband med tidiga graviditeter. Många unga flickor gifter sig med äldre män för att trygga sin försörjning.

Projektet som Barnhjälpen stöder består huvudsakligen av tre fokusområden.

Förskola i Vilankulo.
Förskolan ska fungera som föregångare för andra organisationer och kyrkor i landet som vill starta förskoleverksamhet. Målet med satsningen är att skapa goda förutsättningar för barn i åldrarna fyra till fem år för att klara av den kommande grundskolan.. Idag finns ca 40 barn på förskola som alla för en bra grund att stå på. Man är också med och betalar skolavgift till barn från fattiga familjer.

Träning och undervisning av lärare i barns rättigheter.
Man hjälper lärare att förstå hur viktigt det är att de utgår från barnets perspektiv och upptäcker egenskaper och kompetens hos varje enskilt barn. Att varje barn är värdefullt och unikt. De får även undervisning i hur man via nya arbetssätt gör så att lärandet ska upplevas som meningsfullt för barnen. Man vill också att lärarna och övrig personal ska förstå hur viktigt den pedagogiska miljön är för barnets självuppfattning..

Stöd till Associação Mãos Que Falam (AMQF).
En organisation som startades 1998 och arbetar med och för den döva befolkningen i Maputo, Moçambique som är väldigt utsatt och upplever ett stort utanförskap. Man arbetar för de ska integreras och får en plats i samhället genom utbildning och träning. I projektet ingår bl a sömnadskurser för unga döva kvinnor samt rådgivning i organisationsutveckling.

 

Läs en artikel om Isabel Matens som har fått hjälp genom projektet.


länk till annan webbplats

Ett enkelt sätt att förändra liv
Bli fadder!
Dela:
Facebook