BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

En äldre pojke som bär sitt syskon på ryggen. Foto Matilda Hector

Barn får gå förskola och lära sig på sitt egna språk

Fastän folkgruppen Lahu i Thailand har en egen kultur, egna levnadsförhållanden och ett eget språk och levt i landet i generationer så nekas många medborgarskap och går miste om sina rättigheter. Till exempel att gå i skola och lära sig på sitt eget språk. Barnhjälpen stödjer därför en förskola som utbildar barnen på deras eget språk så att de lättare ska kunna klara av den thailändska utbildningen på Thai i högre åldrar.

Thailand har ett ganska bra utbildningssystem och läskunnigheten är bland den högsta i Asien. Men skillnaderna mellan stad och landsbygd är stor, likaså mellan olika befolkningsgrupper. Barnhjälpen stöder ett projekt som arbetar med ett bergsfolk i Thailand som heter Lahu.
De har en egen kultur, egna levnadsvanor och ett eget språk. Som Lahu är man oftast dåligt integrerad i det thailändska samhället. Trots att man bott i landet i många generationer har man ofta nekats medborgarskap och därmed flera av de rättigheter som andra thailändare har. De lever ofta i missär med eftersatt skolgång och stora missbruksproblem.  

Att inte kunna ett enda ord av språket när man kommer till skolan är en verklighet för Lahu-barn som börjar i Thailändsk skola. Lahu är inget accepterat språk i Thailand vilket gör att alla måste lära sig Thai. Det gör att många föräldrar som inte själva kan språket inte skickar sina barn till skolan, för de vet att de inte kommer att kunna hjälpa dem med läxor och annat. Men all tillgänglig forskning på modersmålsbaserat lärande visar att man bättre tillgodogör sig ett främmande språk om man först lär sig grunderna i sitt eget språk. Det är ju bland annat därför som vi i Sverige har modersmålsundervisning.

I det här projektet lär vi barnen att först läsa och skriva på sitt eget språk och introducerar sedan språket Thai successivt från årskurs 1. På detta sätt tror vi att också Lahu-barnen ska få ta del av det relativt goda utbildningssystemet i Thailand, och slipper hamna i de utsatta situationer som outbildade pojkar och flickor lätt hamnar i. Att prostituera sig och bli utsatt för människohandel är inte alls ovanligt i dessa byar.

Vill du vara med och hjälpa dessa barn? Ge dem ett språk som hjäper dem att kunna bygga en framtid?


Bli barnhjälpare!

Hjälp barn redan idag!
Bli barnhjälpare via:

Autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inbetalningskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela:
Facebook