BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Foto:Pernilla Ardeby

Foto:Pernilla Ardeby

Barn och deras familjer får hjälp att reda ut grundläggande problem till fattigdom

Barnhjälpens partner i Nepal, Tansen Church grundade för ett antal år sedan ett familjestödsprojektet då man via sitt sociala arbete kom i kontakt med många barn som verkade leva sitt liv på gatan.
Genom projektet får barnen sina direkta behov tillgodosedda så som skola och kläder. Så långt det går vill man undvika att ta barnet bort från sin hemmiljö utan istället försöka att finna andra lösningar. I de fall där föräldrarna inte kan ta något ansvar försöker man ta hjälp av mor- eller farföräldrar eller annan släkting så att barnet kan bo där istället för att placera barnet med främmande människor.

Mycket resurser läggs även på att hjälpa hela familjen att komma till rätta med de underliggande problemen som ofta är alkoholism, fattigdom och arbetslöshet. Det gör man genom att t ex erbjuda föräldrarna eller den ansvarige vuxne en kurs i sömnad och lån för att köpa symaskin, erbjuda alkohol-rehabilitering eller ge familjen en get för kött produktion med mera.
En av medarbetarna i projektet går t.ex. hem till ett syskonpar tre gånger per vecka för att hjälpa barnen med läxläsning och för att stötta barnens mamma.

Detta projekt får stor betydelse för barnen och deras familjer. Den genomgripande förändringen tar lång tid och man stöter på många svårigheter. Men utan denna hjälp så skulle det inte finnas någon framtid eller hopp för dessa barn.

Vill du vara med och hjälpa oss att hjälpa dessa barn och deras familjer? 

Bild på barn i Nepal

Foto: EFKs fotoarkiv

Ett enkelt sätt att förändra liv
Bli fadder!
Dela:
Facebook