BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Hjälp som når ut till 17 länder

De projekt och insatser som Barnhjälpens faddrar stödjer finns i fem regioner och i 17 länder. Här kan du läsa om de olika områden som stöd ges till och du kan även läsa mer om respektive projekt.

Projekten är indelade i fem  olika insatsområden:

Gatubarn: Stödet går till att ta kontakt med hemlösa, föräldralösa och fattiga barn. De erbjuds någonstans att sova, att komma till dagcentra för att få mat, utbildning, sköta sin hygien med mera. I vissa projekt erbjuds barnen att åka på läger för att få något att se fram emot. Projektet inkluderar fattiga familjer, föräldralösa och hemlösa.

Skolgång: Över hela världen finns barn som inte får möjlighet till grundläggande utbildning, vilket kan ödelägga deras förutsättningar inför vuxenlivet. Med hjälp av utbildning och kunskap har de möjlighet att möta en ljusare framtid och ta sig ur fattigdom. Här erbjuds barn och ungdomar skolgång och på vissa platser finns elevhem för de som har långt hem eller som inte har något hem.

Fritids-och läxhjälp: Många barn har inte tillräckligt stöd från föräldrar för att kunna fullfölja sin skolgång. Det kan bero på missbruk, analfabetism eller att föräldrarna jobbar mycket för att försörja familjen. Barnen och ungdomarna behöver då mycket stöd för att göra läxor och ta till sig kunskapen. Tack vare fadderstöd kan dessa barn få läxläsningshjälp.
Många barn får även ta hand om sig själva efter skolan då föräldrarna jobbar. Men här erbjuds de att gå på fritids och få börja med en sysselsättning som sport, spela instrument, dans eller liknande. Denna verksamhet ger dem också en skyddad och säker plats att vara på.

Familjestöd: Barnens utsatta situation bottnar oftast i föräldrarnas utsatta situation i livet. De har inte kunskap om barn och barnuppfostran, vad som är näringsriktig mat att ge sina barn eller vet om betydelsen av utbildning. Fattiga områden behöver insatser som förändrar grundförutsättningarna. Det kan exempelvis innebära sjukvård, hälsoprojekt eller tillgång till rent vatten. Detta stöd ser till hela familjen och inte enbart till barnen.

Människohandel: Enligt FN är människohandel en av världens största illegala inkomstkällor och den mest lönsamma kriminella industrin näst efter
droger. Och ofta är det barn och ungdomar som blir utsatta.
Genom att välja att stötta vårt arbete mot människohandel i alla dess former så är du med och bidrar till att barn som redan blivit utsatta får hjälp att bearbeta sina upplevelser, återfå sin hälsa och få en chans till ett nytt liv. 
Du är också med och bidrar till arbetet att hjälpa och rädda de som är i riskzonen att utsättas.
Som månadsgivare till detta är du med och stödjer alla de olika projekt som Barnhjälpen är engagerad i.


Facebook