BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Vad går gåvorna till?

Det finns alltför många barn på vår runda jord som växer upp utan trygghet, utan möjlighet att bli rustad för vuxenlivet eller får chans till att påverka sin framtid. Ingen i deras närhet kan ge dem möjligheten att gå i skolan.
Utan utbildning fortsätter fattigdomen hålla dem i ett järngrepp. De kanske inte kan äta sig mätta, har inte tillgång till rent vatten eller får inte vård när de blir sjuka.
Många barn har inte en familj att växa upp hos, utan gatan blir deras hem. De tvingas till att leva i farozonen för såväl prostitution som missbruk. Utan insatser är möjligheterna att bryta sig ur fattigdomen oändligt små, barnen ärver sina föräldrars förutsättningar.

Barnhjälpen vill både kunna tillgodose barnens omedelbara personliga behov, men även också vara med och påverka barnets förutsättningar i framtiden och förbättra familjesituationen barnet lever i.

Barnhjälpen vill förändra världen - vill du vara med och hjälpa till?

Facebook