BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Bild på Jonas Helgesson

Jonas Helgesson. Fotograf: Andreas Almlöf

Jonas Helgesson engagerar sig för funktionshindrade i Mellanöstern och hans bok översätts till arabiska

Författaren och stand up- komikern Jonas Helgessonlänk till annan webbplats har tillsammans med oss på Barnhjälpen engagerat sig i funktionshindrades situation i Mellanöstern och hans bok "Grabben i kuvösen bredvid" har blivit översatt till arabiska. Jonas skulle även medverka som gästtalare vid en konferens i Kairo, men det har fått senareläggas p.g.a de rådande oroligheterna i Egypten.

Den första upplagan av boken är nu upptryckt i 1000 exemplar och har börjat spridas. Finns det efterfrågan och ekonomiska förutsättningar så kommer det att trycks fler upplagor. Boken delas ut som ett verktyg till de partner som Barnhjälpen stödjer genom Evangeliska Frikyrkan (EFKlänk till annan webbplats).
Den kommer konkret att användas i föräldragrupper och i samtalsgrupper för att få igång samtal om funktionshindrades rättigheter och hur de som föräldrar och på olika sätt i samhället kan förändra situationen för funktionshindrade i regionen.
— Jag hoppas att min insats leder till att nya attityder mot personer med funktionsnedsättningar kan formas. Där vi börjar ta till oss individen bakom handikappet och förstår att alla människor har samma rätt att känna sig inkluderade i samhället, berättar Jonas.

Evangeliska Frikyrkan har ett omfattande arbete i regionen kring dessa frågorlänk till annan webbplats - nio olika samarbetspartner stöds på olika sätt. Ansvarig för arbetet är Barbro Henriksson som arbetar utifrån Mellanöstern.
Jonas föredöme kommer att bli en stor inspiration för funktionshindrade, deras föräldrar och våra partners framför allt i Egypten med möjlig spridningseffekt till andra länder i regionen, berättar Barbro Henriksson. Hans livsberättelse inger hopp och nya möjligheter för de utsatta i vår region. Vi arbetar mycket med att stärka föräldrarnas roll och Jonas exempel bekräftar vikten och betydelsen av att ha föräldrar som accepterar och tror på sitt barns möjligheter och potential.

Arbetet sker utifrån en "ny" aspekt som heter Self-Advocacy (SA). Det betyder att unga vuxna uppmuntras och tränas i att uttrycka sin åsikt, göra egna val och berätta om sina drömmar. Kunskapen om deras egen funktionsnedsättning leder till en ökad självinsikt och ett bättre självförtroende. De blir medvetna om sina rättigheter och kan vara med och påverka attityderna i samhället och därmed också lagar och regler.
— Den här processen börjar redan i ung ålder och därför är det så viktigt att få med sig föräldrarna så att de kan stödja sina barn att få sina rättigheter tillgodosedda, understryker Barbro

Jonas har också, tillsammans med oss på Barnhjälpen, gjort ett par inspirationskvällar till förmån för detta projekt.
Är du intresserad av ett besök så hör av dig till oss.


Kolla på SVT:s klipp från en stand up-kväll i Immanuelskyrkan i Malmö som han hade ihop med Barnhjälpen
länk till annan webbplats


Se bilder och läs mer om det projekt som nu får stöd genom Jonas Helgessons medverkan.länk till annan webbplats


Du kan även vara med och påverka de funktionshindrades situation genom att vara fadder genom Barnhjälpenlänk till annan webbplats


Facebook