BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Hur arbetar vi?

Barnhjälpens insatser sker med en helhetssyn på människan, det vill säga en holistisk syn. Vi hjälper inte bara barnet med en sak utan ser till dess hela situation. Barnet kan behöva mat, kläder, tandborste och få andra personliga behov mötta innan han eller hon kan gå i skolan.
Barnet kanske till och med behöver ett hem då många av projekten riktar sig till gatubarn som inte har någon vuxen att vända sig till.
Finns det en familj som kan ge sitt barn dessa delar kan faddergåvorna istället riktas mot att betala en skolavgift, köpa skolböcker eller utrusta skolan istället.

Utifrån en holistisk syn så försöker vi också se om det finns andra åtgärder i barnets närhet som behöver åtgärdas. Om det t ex inte finns tillgång till rent vatten, vilket gör att barnet ofta är sjukt, då kanske en primär åtgärd ska vara att borra en brunn och se till att vattentillförseln är god.
Det kan också innebära att se till att en läkare regelbundet besöker byn eller att barn och vuxna får information om hiv/aids.

Vi på Barnhjälpen är, tillsammans med våra faddrar och månadsgivare, på detta sätt med och förändrar världen för tusentals barn över hela världen.

Facebook