BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Om Barnhjälpen

Barnhjälpen är en insamlingskanal inom församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFKs insatser, genom bland annat Barnhjälpens faddrar/månadsgivare, strävar efter att ta sin utgångspunkt hos de fattiga i samhället och särskilt prioritera insatser som tydligt förbättrar deras situation. Insatserna ska leda till ökad respekt för människors värde och värdighet, det vill säga deras mänskliga rättigheter. Barnhjälpen har funnits i närmare 40 år och har troget bistått med insatser för utsatta människor genom Evangeliska Frikyrkan.

Barnhjälpen vill tillsammans med faddrar/månadsgivare ge barn en framtid. Tack vare detta stöd kan negativa mönster brytas. Det ger barnen istället möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa barnen. Genom att hjälpa barnet till en förändring bidrar man även till att samhället förändras på sikt. Det bästa som kan hända är att de projekt som Barnhjälpen stödjer läggs ner. Behoven har försvunnit. Och resurserna kan satsas på nya behovsområden.
De insatser Barnhjälpen stödjer är riktade mot barn ifrån spädbarnsålder upp till 16 år och sker med en kristen människosyn, vilket innebär alla individers lika och unika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, livsåskådning och religion.

Barnhjälpen arbetar med utgångspunkt från FNs konvention om barns rättigheter.

Facebook