BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Fadderskap eller månadsgivare- vad innebär det?

Om du väljer att vara fadder eller månadsgivare är vi beroende av din gåva varje månad för att kunna förverkliga det vi lovat barnet.
Helst ser vi att du betalar via autogiro. Men för dig som inte har den möjligheten går det bra att sätta in gåvan via plusgiro eller bankgiro varje månad.

Barnhjälpen är ansluten till ett 90-konto vilket betyder att verksamheten till fullo följer Svensk insamlingskontrolls regler.länk till annan webbplats Våra räkenskaper kontrolleras av auktoriserad revisor.

Barnhjälpens administration sköts utifrån Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor i Örebro. Där arbetar två medarbetare med att sköta kontakten mellan projektansvariga och faddrar. De fördelar stöd dit det bäst behövs.

Barnhjälpens faddrar och månadsgivare stödjer projekt i regionerna Latinamerika, Mellanöstern, Afrika, Asien och Europa. För varje region finns det en regionledare som är ytterst ansvarig för de insatser som sker.
De har regelbunden kontakt med våra internationella medarbetare runt om i världen som arbetar med utveckling och rapportering av projekten som Barnhjälpen stödjer. Högst 25 % av de insamlade medlen används för administrations- och insamlingskostnader.

Det är viktigt för dig som fadder/månadsgivare att veta att din gåva kan räcka till att ge mer än ett barn stöd till en trygg uppväxt. Om du ger en extra gåva används det till särskilda insatser.

Du som fadder/månadsgivare får fyra gånger per år information från oss på Barnhjälpen. Två av dessa utskick innehåller vår Faddertidning. I den får du bland annat en hälsning från de olika projekt som vi stödjer och minst en gång per år får du information ifrån just ditt projekt.
Till dig som inte ger via autogiro så innehåller dessa utskick även nya inbetalningskort.

Vill du ha mer specifik information om just ett barn eller projekt går det bra att kontakta oss så försöker vi ordnar med det.


Facebook