BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Att bli barnhjälpare - vad innebär det?

Om du blir barnhjälpare (månadsgivare till Barnhjälpen) kan vi utlova stöd till barn i det projekt du väljer. Helst ser vi att du betalar via autogiro men för dig som inte vill eller har den möjligheten går det bra att sätta in gåvan via plusgiro eller bankgiro varje månad.

Barnhjälpen har via Evangeliska Frikyrkan ett 90-konto vilket betyder att verksamheten till fullo följer Svensk insamlingskontrolls regler Länk till annan webbplats., t ex att högst 25 % av de insamlade medlen används för administrations- och insamlingskostnader. Våra räkenskaper kontrolleras också av auktoriserad revisor.

Barnhjälpens administration sköts utifrån Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor i Örebro. Där arbetar flera medarbetare med att sköta kontakten mellan projektansvariga och dig som barnhjälpare. De ser till att dina pengar hamnar rätt och att du som givare får veta vad som händer med dina gåvor.

Våra barnhjälpare stödjer projekt i regionerna Latinamerika, Europa/Mellanöstern, Afrika och Asien. För varje region finns det en regionledare som är ytterst ansvarig för de insatser som sker.
De har regelbunden kontakt med våra internationella medarbetare runt om i världen som arbetar med utveckling och rapportering av projekten som Barnhjälpen stödjer.

Det är viktigt för dig som fadder/månadsgivare att veta att din gåva kan räcka till att ge mer än ett barn stöd till en trygg uppväxt. Om du ger en extra gåva används det till särskilda insatser.

Som barnhjälpare får du (minst) fyra gånger per år information från oss på Barnhjälpen. Tre av dessa utskick innehåller vår Barnhjälpen-tidning. I den får du information och ta del av berättelser från våra olika projekt. Minst en gång per år, oftast i årets sista utskick, får du information ifrån just ditt projekt.
Till dig som inte ger via autogiro så innehåller dessa utskick även nya inbetalningskort.

Vill du ha mer specifik information om just ett barn eller projekt går det bra att kontakta oss så försöker vi ordna med det.

Facebook