BARNHJÄLPEN     BOX 1624, 701 16 ÖREBRO     019-167625     info@barnhjalpen.com     BG: 900-5455   PG: 90 05 45-5

Sitemap

Vad får barnet?

Att vara barnhjälpare handlar om att regelbundet ge sin gåva för att barn i en annan del av världen ska få möjlighet till ett bättre liv. Det är barnen som är i fokus. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut i olika delar av världen eftersom behoven är olika. Som barnhjälpare bidrar du till att barn får förebyggande hälsovård och vid behov mediciner och läkarvård. Att barn får gå i förskola, skola eller fritidshem. Att de får näringsriktig kost och rent vatten. Men även att stödja och hjälpa barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för människohandel eller som har erfarenhet av att redan varit handlade med.

En del projekt verkar direkt och indirekt för att barn ska få en förbättrad hemmiljö. Föräldrarna får lära sig mer om t ex näringslära och hygien eller kan få stöd att starta inkomstgenererande verksamheter och på så sätt få hjälp att bli självförsörjande.

Många barn har inget hem. Barnet erbjuds då hjälp så de kan få komma till ett nytt hem så han/hon slipper fortsätta leva ett liv på gatan.

Facebook