Jag vill hjälpa utsatta barn!

Allra bäst är om du kan ge via autogiro! Det sparar tid, pengar och papper för oss - då kan mer resurser gå till barnen.

Vill du hellre få inbetalningskort hemskickade, fyll i formuläret nedan:

Välj summa/månad * (obligatorisk)
Välj projekttyp * (obligatorisk)

PERSONUPPGIFTER
Evangeliska Frikyrkan (EFK), som Barnhjälpen är en del av, kommer att lagra och använda dina personuppgifter för att på ett korrekt sätt registrera dina gåvor och för att berätta om Barnhjälpen/EFKs arbete runt om i världen, särskilt det arbete du är med och stödjer. Vi vill att du ska veta vad som händer med dina gåvor. EFK kompletterar ibland dina personuppgifter från annat håll, t ex SPAR. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.efk.se/gdpr.
OMFÖRDELNING AV GÅVOR
Grundprincipen är givetvis att de gåvor som ges till ett specifikt projekt går till just det projektet. I vissa fall kan insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov och dessa pengar kan då komma att användas för att hjälpa barn i ett annat, liknande projekt där behoven inte är uppfyllda. I möjligaste görs detta inom samma region. Läs mer om detta påwww.efk.se/gavohantering